Structure

Structure of AIDC Technologies Association of India

 

Designation

Name

 
President A.S. Shekhawat  
Secretary Ranjit Solanki  
Past President P.C. Jain  
Past President Sameer Parekh  
Past President Ashish Bhutani  
Past President Rajeev Nair  
Vice President - (North) Bhrigav Jain  
Vice President -(West) Viral Vyas  
Vice President - (South) Karan Reddy  
Vice President - (East) V.C. Srikanthan  
     

Vertical

Chairman

Member

Ethics Deepak Gupta Koustab Mukherjee
Liaison P.C. Jain Sandeep Goyal
Finance & Accounts Dinesh Mahajan P.C. Jain, Yogesh Jain
Research & Surveys Devang Merchant Nainan Kurian, Bua Singh
Fellow-ship A.K. Jain M.S. Choudhary, Sanjay Srivastava, Karan Ahuja
Technology Sanjive Mehta Sameer Parekh, Narasimha Subramanian, Ajay Jadhav, Siva Nagarajan
Membership Ajay Sharma Mukesh Sharma, P.K. Vijay
Communication Mandar Damle Saibal Ray, Karan Ahuja
Training A.K. Jain Bua Singh, Sanjive Mehta, Sandeep Goyal
     

Mentors (PP)

   
P.C. Jain    
Sameer Parekh    
Ashish Bhutani    
Rajeev Nair